Wyniki

Statystyka wyników ankiet jest dostępna natychmiastowo - od chwili wypełnienia kwestionariusza przez pierwszego z respondentów. Dzięki temu można ślecić postępy badania, a także obserwować kto z zaproszonych osób nie wziął jeszcze udziału.
wBadanie.pl udostępnia następujące dane:
  • Podsumowanie odpowiedzi, łącznie z wykresami i podziałem procentowym.
  • Informacje o respondentach.
  • Wszystkie kwestionariusze (w formacie Excela).
  • Możliwość przekazania wyników innym przy pomocy specjalnego odnośnika.

Wyniki ankiety "System wartości"
Wyniki Respondenci Excel Wyślij wyniki
Eksport danych do formatu Excela
Móżesz ściągnąć wyniki w formacie "CSV", aby potem przetworzyć Excelem.
01.
02.
03.