Regulamin i polityka prywatności

Dowolna osoba (dalej - użytkownik) wykorzystujący serwis wBadanie.pl (dalej - wBadanie.pl), lub jakąkolwiek z informacji zawartych na podstronach, jest zobowiązany następującymi regułami (regulamin). Ten regulamin jest prawną umową między użytkownikiem, a dostawcą usług, wBadanie.pl. Przez usługi rozumiane jest oprogramowanie komputerowe, przechowywanie danych, baz danych i powiązanych projektów, wydrukowanych materiałów, oraz dokumentacji w postaci cyfrowej. Jeślinie wyrażasz zgody na te warunki, to nie jesteś uprawniony do korzystania z wBadanie.pl.

wBadanie.pl jest serwisem umożliwiającym zbieranie i zarządzanie informacji jego użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy zbierają informacje tworząc ankiety i udostępniając je osobom trzecim poprzez rozsyłanie zaproszeń i publikowanie specjalnego odnosnika.
Zapisując się i uczestnicząc w ankiecie wBadanie.pl, użytkownik wyraża zgodę na kolekcjonowanie i przetwarzanie jego danych osobowych. wBadanie.pl automatycznie zbiera i zapisuje na swoich serwerach informacje o swoich użytkownikach. Te informacje to m.in. adres IP, ciasteczka, a także inne.
Konto w serwisie wBadanie.pl jest chronione hasłem zabezpieczającym prywatność i bezpieczeństwo użytkownika. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za nie dzielenie się danymi dostępowymi z osobami trzecimi. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzone dane i inne akcje, które są wykonywane z jego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność danych na swoim koncie i hasła dostępu.


Odpowiedzialność za informacje

wBadanie.pl user is solely responsible of all information that it enters in the website and sends out or makes available in any other way to third parties.
wBadanie.pl does not control the data and contents which have been made available using website services. wBadanie.pl does not guarantee the quality, accountability and integrity of this information.
Using wBadanie.pl the user agrees not use the services to:
  • Wprowadzanie wpisów, adresów e-mail lub innych treści, które są niezgodne z prawem, naruszają zasady dobrych obyczajów lub naruszające godność osobistą, wolności, prawa osób lub instytucji z uwagi na ich rasę, religię, orientację seksualną, pochodzenie lub inne;
  • Pozbawianie identyfikacji osoby lub instytucji, w tym wBadanie.pl, ale nie tylko, ja również podawanie fałszywego nazwiska lub podszywanie się pod instytucję;
  • Wprowadzanie wpisów, adresów e-mail lub innych treści, które objęte są ochrona na rzecz osób trzecich, chronione przepisami o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, prawami ochrony patentowej, prawami ochrony znaków towarowych, umowami między osobami lub podmiotami, tajemnicą handlową, zawodową, państwową lub służbową lub inną chronioną szczególnymi umowami lub zobowiązaniami;
  • Wprowadzanie wpisów, adresów e-mail lub innych treści, które stanowią niechcianą korespondencję, tzw. e-maile łańcuszki, zaproszenia do zakupu lub sprzedaży zabronionych usług, towarów w tym leków, narkotyków, zakazanych środków dopingujących, zachęcania do udziału w piramidzie finansowej, procederze prania brudnych pieniędzy i innych czynów zakazanych prawem powszechnie lub lokalnie obowiązującym na terenie wszystkich krajów świata bez wyjątku;
  • Utrudniania, uszkadzania lub fałszowania przepływu informacji w ramach serwisu lub/i między serwerami w sieci albo naruszania obowiązujących zasad swobodnego przepływu informacji w sieci;
  • Naruszania jakichkolwiek innych zasad prawa miejscowego, jak i międzynarodowego.


Polityka prywatności

Polityka prywatności precyzuje sposób, w jaki wBadanie.pl przetwarza informacje o swoich użytkownikach, które są gromadzone i przechowywane w bazach danych wBadanie.pl.
Informacje zawarte w koncie użytkownika, utworzone ankiety i wyniki są wyłączną własnością użytkownika. Poufność przechowywanych danych jest podstawową zasadą wyznawaną przez wBadanie.pl. wBadanie.pl nie będzie udostępniać informacji użytkownika osobom trzecim, poza wyjątkami precyzowanymi przez prawo lokalne i międzynarodowe. wBadanie.pl zachowuje prawo do zamknięcia konta użytkownika i zablokowania dostępu do ankiet, oraz przesłania danych użytkownika do władz jeśli prawo wymaga tego, lub jeśli istnieje powód do wierzenia, że taka akcja byłaby uzasadniona.

Rejestrowanie się w wBadanie.pl jest dobrowolne. Uczestnicy ankiet są świadomi tego ile informacji przekazują. Uczestnicy ankiet są świadomi, że wszystkie informacje dostarczane przez nich będą dostępne i wykorzystywane przez użytkownika wBadanie.pl.


GDPR

This Privacy Policy describes how wBadanie.pl is collecting and using your information in connection with the services offered, further on SERVICES. 

This Privacy Policy is applied when any person visits any portion of the SERVICES. For the purposes of this Privacy Policy, a SUBSCRIBER is a person who creates and distributes online surveys and a RESPONDENT is a person who answers online surveys created by the SUBSCRIBER or the wBadanie.pl.

SERVICES offered by wBadanie.pl is voluntary. You are not required to provide any personal information unless you choose to access features of the SERVICES that require such information. If you do not agree with the terms of this policy, then please do not provide us with personal information and cease using the SERVICES.

By creating a SUBSCRIBER account or by accessing the SERVICES, you expressly consent to the collection and use of your information as described in this Privacy Policy.

You have the right to access, to delete and to restrict the processing of your personal data. Such requests should be sent to wBadanie.pl using the available contact form or email of the SERVICES.

From SUBSCRIBER we collect and store the following information:

* Registration information – name, surname, institution and email address. SUBSCRIBER can view and edit this information in settings.

* Survey information - questions and responses.

* For paid account users we require billing details according to the Law of Accounting.

* Device and application data: wBadanie.pl might collect data from the device the SUBSCRIBER uses to access the SERVICES - IP address, browser type and referral data.

* Information from cookies and plugins: wBadanie.pl uses third party tracking services (Google Analytics) that employ cookies and plugins to collect aggregated and anonymized data about visitors to our websites. This data may include usage and User statistics.


From RESPONDENT we collect and store the following information:
* Responses to surveys. Please note that wBadanie.pl is not responsible for the content of surveys so if you have any questions about a survey you are taking, please contact the SUBSCRIBER directly.

* Registered email, IP address and registration time if RESPONDENT is subscribed to the data base of the wBadanie.pl.

* Device and application data: wBadanie.pl might collect data from the device the SUBSCRIBER uses to access the SERVICES - IP address, browser type and referral data.

* Information from cookies and plugins: wBadanie.pl uses third party tracking services (Google Analytics) that employ cookies and plugins to collect aggregated and anonymized data about visitors to our websites. This data may include usage and User statistics.

The SUBSCRIBER who creates surveys is the Data Controller off all data received as responses, and wBadanie.pl is the Data Processor of such data. 

For the processing of data on behalf of the Data Controller, the Data Processor will follow these obligations:

* To treat the personal data only to carry out the SERVICES.

* To maintain the confidentiality of the personal data within the reasonable limits and according to local legislation to which the Data Processor has access, even after the termination of the contractual relationship.

* To transfer the data of Data Controller to it required destination after receiving written request within 30 days of such request. Data transfer means are set by the Data Processor.

* To delete the data of Data Controller after receiving written request within 30 days of such request.


We use the information we collect from you to perform the SERVICES, to analyse how to improve the SERVICES provided.

We may be sending you information about products, special offers and any other information about the SERVICES by any means, including email.

wBadanie.pl will be sending invites to participate in surveys to the RESPONDENTS that have subscribed to the data base of RESPONDENTS.

We do not sell or disclose SUBSCRIBER survey data or private data to third parties unless specifically requested by the SUBSCRIBER.

wBadanie.pl is based in the EU and complies with the GDPR framework as set forth by the European Union regarding the collection, use, and retention of personal data from EU member countries.

If you are a SUBSCRIBER, we are entitled to use your data in order to fulfil our contractual obligations with you.

In addition, we are entitled by law to use your data for direct marketing purposes, in order to send you by electronic means commercial communications related with wBadanie.pl products or services which are similar to the SERVICES. You are entitled to opt out of receiving any commercial communications.

Cookies can be used to follow your activity throughout the SERVICES. 

You may cancel your account and you may opt out of receiving any emails from wBadanie.pl at any time by deleting your account in the settings page. Deleting your account will cause all the data in the account to be permanently deleted from our systems within a reasonable time period.

We retain information for active wBadanie.pl accounts as long as it is necessary and relevant for our operations. In addition, we may retain information from closed accounts to comply with the law, prevent fraud, collect any fees owed, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigation. 

The information we store about you will be handled in accordance with this policy during the maximum time frame permitted by law. After those time limits, your information will be fully deleted or anonymised.


Inne zasady

wBadanie.pl zastrzega prawo do informowania użytkowników na tematy związanie z działaniem serwisu używając strony internetowej oraz poczty e-mail.
wBadanie.pl zastrzega prawo do zmiany powyższych zasad bez uprzedzenia.