Ankieta "Dla nauczyciela klasy I -III Szkoły Podstawowej"
Celem niniejszej ankiety jest poznanie i opisanie funkcjonowania 6-latków w szkole. Wyniki ankiety będą mi przydatne w pisaniu pracy magisterskiej. Ankieta jest anonimowa.
Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety.