Ankieta "Czy popierasz ideę Lekarza Szkolnego?"
W Polsce nie istnieje system opieki nad stanem zdrowia dzieci i młodzieży. Obecnie nikt nie ma możliwości ocenić dokładnie stanu zdrowia dzieci i młodzieży! Nie ma instytucji odpowiedzialnych za zbieranie danych o stanie zdrowia młodych ludzi. W szkołach nie ma lekarzy. Tylko lekarz tzw. pierwszego kontaktu ma możliwość diagnozowania stanu zdrowia i udzielania pomocy. Nikt nie ma obowiązku zbierania informacji od tych lekarzy. Efekt- pogłębiają się dysproporcje między dziećmi bogatych i dbających a rodzinami biednymi i dziećmi mających mniej zaradnych rodziców!