Ankieta "Czy chcesz zostać kordynatorem akcji Szachy do szkół - II ?"
Zbieramy chętnych do zbierania podpisów w ponownej akcji Szachy do szkół II .
Oznacza to poparcie dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu
Ustawy o prowadzeniu obowiązkowej nauki gry w szachy do szkół
Koordynator musi być pełnoletnim obywatelem Polski.