Ankieta "Szachy do szkół"
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu
Ustawy o prowadzeniu obowiązkowej nauki gry w szachy do szkół przedłożył projekt Marszałkowi Sejmu RP i zbiera podpisy osób popierających. Chcemy sprawdzić poparcie internautów. Prosimy o oddanie głosu.