Ankieta "TOŻSAMOŚC MIESZKAŃCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO"
Drodzy Państwo,
jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. W ramach pracy magisterskiej pt. "Tożsamość mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego - trwałość czy dekonstrukcja struktury ?" przeprowadzam badania ankietowe, których podstawowym przedmiotem jest poczucie tożsamości ww. regionu. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom naukowym.
Zapraszam do wypełnienia ankiety:)